Skapar övervakningskameror ett säkrare samhälle?

Om man ser till boken 1984 och författaren George Orwells budskap så gick det kortfattat ut på att beskriva farorna med att staten får för mycket makt och kontrollerar sina medborgare. Det handlar där om man övervakar och där man inte tillåter några egna utsvävningar och initiativ och där angiveri är en del av vardagen hos de personer som får plats i boken. En klassiker som alltid är aktuell och som dessutom alltid ställer frågor kring hur vårt eget samhälle ser ut och fungerar.

I och med att internet spelar en större roll i våra liv så blir också frågan om övervakning än mer aktuell. Det man pekar på här är att planer om terror, dolda budskap och annat som kan vara skadligt kan spridas på ett lättare sätt och där man från olika länder använder sig mer- eller mindre övervakning. En väldigt svår balansgång som å ena sidan ska värna medborgarnas säkerhet och som å andra sidan ska se till att dessa får rätten till den personliga frihet som ett liberalt och demokratisk samhälle måste erbjuda.

Ett tidstypiskt exempel på detta rör Edward Snowden och USA och denna fråga har verkligen skapat en stor debatt över hela världen i huruvida han gjorde rätt som läckte information eller om landet gjorde rätt som överhuvudtaget samlat på sig denna. Nu är det inte bara på internet där frågan om övervakning finns; nej, även i vårt fysiska liv pågår en debatt som delat landet i två läger.

Var går gränsen för övervakning?

Det här kan man konkret peka på Stockholm som exempel där en debatt rasade för några år sedan gällande övervakningskameror placerade på Medborgarplatsen. Om vi beskriver de båda lägrens argument så kanske det kan skapa en bild av hsu det såg ut. Polisen vill här skapa en lugnare plats; man upplevde att just Medborgarplatsen var stökig och där man genom övervakningskameror skulle kunna dels upptäcka brott och dels också få en chans att i lösa dessa.

Om en man exempelvis blivit misshandlad så skulle en film från en övervakningskamera kunna lösa detta och sätta fast gärningsmannen i fråga. Så lång är alla med – men om vi vänder på frågan; hur kan motståndarsidan förklara bort de uppenbara fördelarna som finns i dessa övervakningskameror? Jo, återigen så handlar det om den personliga integriteten och i detta fall så menar man att det är kränkande att någon hela tiden kan se vad man har för sig. Oavsett om man har rent mjöl i påsen eller inte – övervakningskameror och känslan av att man inte får vara ifred kan upplevas som väldigt integritetskränkande.

Man måste här ta denna känsla på allvar och ta det ett steg längre. Först så sätter man upp övervakningskameror på Medborgarplatsen och vad blir nästa steg? Är det kameror i alla hus i Stockholm och vart drar man i så fall gränsen – är det inne i någons vardagsrum eller nöjer man sig med att placera dessa i trapphuset?

Som sagt, den här frågan om övervakning kommer knappast att dö ut med tiden utan den kommer snarare att öka ju mer beroende av internet vi gör oss. George Orwells dystopiska berättelse om Winston Smith kommer med andra ord inte att tappa sin relevans.

Publicerat den
Kategoriserat som Artiklar

Tjänster som blivit billigare under senare år

Det klagas mycket på att saker och ting är för dyra och detta är ingenting unikt för dagsläget –så har det varit i alla tider och så kommer det förmodligen också alltid att vara. Det som skiljer då- från nu är att ungdomar i en allt högre grad förväntar sig att saker och tjänster ska vara helt gratis och musik- och filmindustrin är ett gott exempel på just detta där det förstnämnda fortfarande vacklar efter internets intrång.

Få unga är i dagsläget beredda att betala för en skiva och här har verkligen saker och ting förändrats kraftigt under senare år. Så ser tiderna ut och här ligger det i skivbolagens intresse att snabbt hitta nya vägar och anamma den nya tekniken och den attityd som finns i dagens samhälle snarare än att motarbeta och drömma sig tillbaka till de gamla, goda tiderna som förmodligen aldrig återkommer. Det handlar alltså om en förändring i hela samhället och visst kan man väl tycka att ett mellanting skulle vara det bästa; att exempelvis prenumerera på Spotify är definitivt ett steg i rätt riktning. Man kan inte förvänta sig att allt ska vara gratis eller väldigt billigt och det är det som är själva kärnfrågan också.

En liten förändring och en liten tanke på hur det såg ut förr vore klädsamt och om vi nu ändå är inne på den tiden så kan man också jämföra några saker som verkligen blivit billigare nu jämfört med då. Om vi tar en sak som att besöka ett tryckeri så detta en typisk sådan; förr om åren var detta något som kostade extremt mycket pengar och numera – i takt med att tekniken ändrats – så är ett tryckeri och tjänster där väldigt billigt. Detta går att använda till att exempelvis trycka sina egna kläder, trycka böcker-, tidningar eller reklam och ett tryckeri har således i dagsläget väldigt förmånliga tjänster för privatpersoner att ta del av.

Det var inte bättre förr

Andra saker och tjänster som blivit otroligt mycket billigare är olika hantverksyrken och detta går att förklara både genom att det där skett en rejäl ökning av konkurrensen samt även det faktum att det tillkommit vissa skattesubventioner i form av Rot-avdraget. Då vi är inne på skattesubventioner så kan vi även nämna Rut-avdraget och därmed städbranschen vars tjänster numera går att använda sig av betydligt billigare än vad som var möjligt förr.

Vidare kan man även säga att all typ av teknologi blivit betydligt mer tillgänglig, bättre och billigare nu än vad den var förr – datorer, telefoner, kameror och andra verktyg som underlättar vår vardag – och detta är något som vi ska vara tacksam för.

Visst; det går alltid att dividera om huruvida det var bättre förr och gnälla över höga kostnader för olika varor och tjänster; sanningen är nog dock att det – precis som vanligt! – aldrig varit bättre än vad det är i dagsläget.

Publicerat den
Kategoriserat som Artiklar