Utbildning i HLR i Göteborg lär er hantera kriser

Man vill helst undvika en kris, och det är inte så konstigt. Det kan vara riktigt traumatiserande. Med en utbildning i HLR i Göteborg kan det bli lättare.

Har du någon gång varit närvarande när någon annan har fått hjärtstillestånd, panikattack eller nästan kvävts på grund av att de har satt i halsen? Det finns många otrevliga situationer som kan uppstå, och man är aldrig förberedd på det. Det händer så plötsligt. Men den stora frågan är hur du reagerar när det händer.

Den allra vanligaste känslan är att man känner sig förvirrad, kanske till och med paralyserad och rådvill. Hur hanterar man egentligen en oförberedd krissituation? Det är just därför som man behöver gå en utbildning i HLR i Göteborg. En sådan utbildning kan hjälpa dig att avgöra hur allvarlig situationen är och vad nästa steg är.

Lär dig av proffsen när du går en utbildning i HLR

Instruktörerna på en HLR-kurs har oftast stor erfarenhet av krissituationer. De har varit med när det otänkbara händer, de har varit med när alla andra fryser till is och inte vet vad de ska göra, och de vet hur de ska hantera personen som är i fara. Du kan bli en av dem som reagerar, den som vågar göra något.

Att vara en vardagshjälte är bland de största hjältehandlingarna man kan göra. Men för att vara en vardagshjälte så behöver man också veta hur man ska hantera till exempel en hjärtstartare. Och tänk om det är ett barn som får luft- eller hjärtstopp. Vad ska man göra i en sådan situation?

Mer information för dig kan du hitta på: hlrutbildninggöteborg.nu

Publicerat den
Kategoriserat som Utbildning

Omorganisation skapar bättre SFI i Stockholm

Svenska för invandrare (SFI) har tidigare varit en fristående utbildning i svenska. Den har främst riktat sig till vuxna personer med väldigt begränsade kunskaper i svenska språket. Men förutom att lära ut svenska som språk i tal och skrift har utbildningen även lärt eleverna om den svenska kulturen.

En del av något större

I augusti i år bestämdes det att SFI ska upphöra som egen skolform och istället bli en del av Komvux. I samband med detta ska även utbildningen bli än mer anpassad till elevernas personliga behov och kunskapsnivå. Omorganiseringen sägs även kunna hjälpa eleverna att hålla sin utbildning mer sammanhållen, alltså blir det lättare att kombinera SFI i Stockholm med andra kurser på Komvux.

Tidigare har det varit ett krav att först läsa SFI och sedan svenska som andraspråk på Komvux innan en utbildning på universitet eller högskola kan påbörjas. Men med denna förändring blir det lättare för eleven att hamna på rätt spår direkt, då båda utbildningarna nu ligger under en och samma klausul. Dock är kursplanerna för SFI och svenska som andraspråk nu väldigt nära varandra, vilket det ska bli ändring på snart. Svenska som andraspråk ska ligga en nivå högre än SFI och skillnaden ska tydliggöras genom en förändring i kursplanen.

Fler förändringar sker

Även andra förändringar kommer göras på Komvux i samband med SFI:s intåg. De kurser som anses vara mer omfattande än andra kommer delas upp i ett flertal delkurser, plus det att nationella prov även här kommer bli en del av utbildningen. SFI i Stockholm och andra större städer kommer dock sannolikt även fortsättningsvis att gå att läsa hos privata aktörer.

Från början handlar denna förändring om ett förslag från lärarförbundet, och nu när det träder i kraft och SFI blir en del av Komvux, finns det inga motstridigheter från lärarna. Tvärtom är det ett rimligt antagande att lärarna på detta sätt kommer kunna samarbeta bättre med varandra. Genom detta samarbete och en chans att individanpassa undervisningen för varje elev, kommer utlärandet bli mer effektiviserat än förut. Eleverna kommer få ut mycket mer av tiden i skolbänken då undervisningen alltid kan ligga på en nivå som är en perfekt avvägning av utmanande och förståelig.

Språket en grundpelare

Att kunna bruka språket som används i det land en bor i är grunden för att komma in i samhället. Detta gäller oavsett vilket land i världen det gäller. Samma sak är det i Sverige. Att göra sig förstådd på engelska räcker en viss del, men att kunna bruka svenska på ett korrekt sätt gör så mycket. Därför är det viktigt att satsa på svenskundervisning för de som behöver. Genom att lära sig svenska blir det inte bara lättare att ta sig runt i det vardagliga samhällslivet, utan det ger även en grund att stå på för fortsatta högre utbildningar.

Dock finns det problem satsningen. Liksom alla satsningar på skolväsendet kräver denna mer av lärarna. En yrkeskår som just nu ligger i en svacka när det kommer till antalet. Och finns det inga lärare finns inte heller något svängrum för effektivare utbildning, oavsett vilken utbildning det gäller.

Publicerat den
Kategoriserat som Utbildning