Golvslipning i Göteborg ger lyft åt bostaden

Genom att slipa din bostads trägolv medverkar du till ett underverk. Men låt en firma som arbetar professionellt med golvslipning i Göteborg göra jobbet.

Om du tagit över en bostadsrätt, kan du naturligtvis ondgöra dig över hur illa tidigare ägare skött sina parkettgolv. Men sådana negativa tankar hjälper föga. Undersök istället vad du kan göra åt dina golv. Det spelar nästan ingen roll vilka försyndelser golven fått genomlida. Med reparation och golvslipning kan de flesta trägolv få tillbaka sin glans från fornstora dagar.

Din bostadsrätt har du kunnat köpa till ett bra pris. Inte så märkligt med tanke på lägenhetens skick. Men du inser direkt att problemen snarast är ytliga. De märken i golven som finns kvar efter vilda fester borde gå att slipa bort tänker du.

Reparation och golvslipning i Göteborg

Du är medveten om att ett parkettgolv i fiskbensmönster ska slipas av en erfaren hantverkare. Du tar därför kontakt med en firma som sysslar med att slipa golv i Göteborg. Tillsammans inspekterar ni golvets status. Golvsliparen konstaterar att parketten inte har slipats om en enda gång. Däremot är flera stavar skadade och behöver bytas ut innan golvet kan slipas.

Golvsliparen skaffar fram nya stavar. Trösklar och golvsocklar behöver bytas ut, eftersom de är slitna. Du beställer arbetet som ger rätt till rot-avdrag. Du behöver själv inte göra särskilt mycket, men tar på dig att slå ner några spikhuvuden som sticker upp i parketten. Innan golvsliparen dyker upp ska naturligtvis rummen tömmas på möbler.

Publicerat den
Kategoriserat som Bygg

Golvslipning Stockholm – ett bättre alternativ

Har dina golv börjat tappa glansen och är fulla av repor och småskador? Det är långt ifrån ovanligt och det bär också en väldigt logisk förklaring. Inget annat ytskikt i en bostad drabbas av samma slitage som ett golv. Du går dagligen omkring på det, du tappar föremål, du spiller, barnen leker och repar ytan, du ställer tunga möbler på golvet och solen lyser in och bleker det på sina ställen. Allt detta leder till ett golv som inte alls når den estetik man vill ha.

För, det fina med ett snyggt golv är att det fungerar som en bas i inredningen. Ett snyggt golv tar fram allt annat vackert – möblerna, färgerna och alla andra inredningsdetaljer blir snyggare av ett vackert golv. Ett nytt golv således? Inte nödvändigtvis. Att köpa ett nytt golv innebär dels höga kostnader och dels också ett ganska hårt – och svårt – jobb med att få det på plats.

Dessutom så kommer det att ta en ganska lång tid innan golvet känns naturligt och innan det växt klart. Nya golv behöver tid på sig innan de blir vackra och harmoniska. Därför är det nästan alltid en bättre idé – om möjligheten finns – att genomföra en golvslipning i Stockholm.

Fördelar med en golvslipning i Stockholm

Att slipa golven har för många fått en negativ klang. Man tycker att det kostar mer än det smakar och att det handlar om ganska stora ansträngningar. Här handlar det primärt om att slipdamm hittas överallt efter en golvslipning i Stockholm och om att projektet också för med sig en massa oväsen.

Sant är att det kommer att låta en hel del i samband med att golven slipas – men gällande dammet så stämmer det inte riktigt. Väljer du ett företag i Stockholm som använder moderna slipmaskiner så kommer slipningen att bli dammfri: dammet sugs upp direkt och du slipper hitta detta i exempelvis byrålådor, bland besticken eller i andra springor.

Kvar finns sedan alla fördelar med en golvslipning i Stockholm. Och, det handlar om ganska många sådana också. Vi radar upp några här nedan:

  • Bättre resultat. Äldre golv är ofta av en helt annan kvalitet än nya. Det är dessutom bara det översta lagret som är skadat och nött. Detta lager tas bort genom en golvslipning i Stockholm och den inneboende skönheten framträder igen.
  • Billigare. En golvslipning i Stockholm sker till en bråkdel av kostnaden mot ett nytt golv. Idag kan du dessutom använda rot-avdraget och dra av 30% av den totala kostnaden för arbetet.
  • Miljövänligt. Väljer du att slipa golven så tar du ett aktivt steg bort från det slit-och-släng-samhälle vi lever i – och måste sluta med. Det sliter oerhört mycket på både miljö och natur. Genom att slipa golven så återanvänder du fullt fungerande material – något som ligger helt i linje med EUs direktiv.
  • Möjlighet att skapa nytt. Den ytbehandling du väljer kan också skapa ett helt nytt intryck och illusionen av ett nytt golv. Du kan exempelvis färga golvet genom pigmentering, skapa mer glans genom att välja lack eller få ett varmare golv genom att olja in det. Se över alternativen tillsammans med företaget du anlitar för din golvslipning i Stockholm!
Publicerat den
Kategoriserat som Bygg

Takläggare Stockholm – när behöver jag en sådan?

Ser man till taket på en villa – eller en större fastighet – i Stockholm så handlar det om den yta som tar emot mest stryk i form av regn, snö och solsken. Taket är husets paraply och det dagliga slitaget kommer att innebära att det också blir nödvändigt med kontroller, mer åtgärder i form av mindre reparationer och – då tiden väl är inne – ett takbyte. För allt detta krävs en takläggare i Stockholm.

Det finns emellertid inga krav på att du som villaägare måste anlita en takläggare i Stockholm. Inga måsten – men däremot många bör. Man b ö r helt enkelt anlita en takläggare av den enkla anledningen att det ger ett säkrare jobb, att det ger ett tak som håller längre och att det kommer att bli betydligt snyggare resultat än om man själv som lekman väljer att lägga taket.

Även om man lyckas hyfsat så kan det vara en skillnad på fem-tio år i livslängd mellan ett lekmannamässigt lagt tak och ett tak lagt av en takläggare i Stockholm. En enkel matematik säger ganska omgående var investeringen i detta ligger, eller hur? Och, som privatperson så har man också Rot-avdraget tillgängligt; vilket konkret innebär att man ges en rabatt om 30% av den totala arbetskostnaden. Även som fastighetsägare kan man dra fördel av att välja en takläggare, men då ofta sett till att materialinköp kan bli billigare.

Takläggare i Stockholm under vintern

Takläggare har en stor vana av att arbeta på hög höjd och då de primära uppdragen – att lägga nya tak och att renovera befintliga sådana – sker under sommaren så kan man lätt ta för givet att takläggare går sysslolösa under vintern. Så är inte fallet. Även vintertid så kan man med fördel anlita en takläggare, men då för snöskottning av tak. Du som fastighetsägare har det yttersta ansvaret för att ingen – och inget, exempelvis en bil – tar skada av fallande snömassor eller av istappar. Genom att anlita en takläggare så skapar du säkerhet och dessutom så säkrar du fastighetens konstruktion då tyngden från snön ska skada denna.

Man kan även anlita en takläggare för ren taksäkerhet. Du har även här ett ansvar för att folk som arbetar på ditt tak – sotare och plåtslagare, exempelvis – ska kunna genomföra sina värv utan att riskerar livhanken. En takläggare kan sätta steg, placera ut ankarpunkter och montera exempelvis snörasskydd på taket.

Publicerat den
Kategoriserat som Bygg

Nyckelfärdiga hus gör resan till målet snabbare

Drömmer du om att bygga ett hus från grunden och få exakt den bostad du alltid drömt om? Resan dit behöver inte vara så lång som många vill göra gällande. Med nyckelfärdiga hus så är du redan halvvägs till målet.

Det finns en skepsis hos många gällande nyckelfärdiga hus och man tar för givet att det handlar om opersonliga lösningar till oresonliga summor. Ingenting kunde vara med fel. Idag finns en enorm marknad vad gäller nyckelfärdiga hus och det innebär att du kan välja dels mellan en uppsjö av leverantörer som samtliga erbjuder lösningar i olika storlekar, modeller, material och med interiör där man själv kan vara med och påverka. Det handlar om hus som du har en möjlighet att själv exempelvis välja planlösning, kök och badrum samt alla olika ytskikt. Man kan säga att du bygger ett hus – men enligt en given mall som du själv väljer av den hustillverkare du anlitar.

Flexibilitet är idag ett ledord. Leverantörerna av nyckelfärdiga hus är flexibla och kan anpassa de modeller man erbjuder efter beställarens behov – givetvis dock inom rimlighetens gränser. Du har större valfrihet än vad du tror.

Nyckelfärdiga hus med totalentreprenad

Men, det finns också vissa saker att tänka på. En sådan handlar om vilken typ av entreprenad man ska välja. Enklast är att välja totalentreprenad och det innebär att man anlitar en och samma firma – lämpligen då hustillverkaren – för allt som har med jobbet att göra. Fördelen med detta är att arbetet går snabbare och att det inte blir någon dötid att tala om.

Risken med att själv ordna med olika hantverkare är att arbetet hela tiden förskjuts: någon väntar på en annan för att själv kunna sätta igång med arbetet – det kostar en massa pengar i onödan. En hantverkare som inte kan arbeta kommer fortfarande att vilja ha betalt.

Bygglov och tomt – ordna detta innan

En annan sak att tänka på gäller det mer givna. Du ska givetvis ha en plats att ställa huset på – och ett tillstånd för att göra detta. Tomt och bygglov är det du ska lösa först och här kan man sedan – efter att man erhållit ett bygglov av Byggnadsnämnden – även lägga fokus på grund, på avlopp, på vatten och på el. Se till att allt sådant är förberett och klart då huset väl ska resas.

Du kommer även att behöva en KA – kontrollansvarig – som deltar vid byggråd och som upprättar en byggplan att följa. Detta är en trygghet och en garant för att bygget sker i enlighet med de lagar och regler som finns.

Tänk även på att du ska anlita en extern besiktningsman som kontrollerar att allt ser bra ut innan inflytt. Avtalet du skriver bör granskas ingående. Skriv inte på något om du inte förstår vad som menas. Du kan med fördel exempelvis ta hjälp av en jurist som kollar igenom allt. Viktigt är att det finns exempelvis garantier inkluderade.

Publicerat den
Kategoriserat som Bygg