Vanliga misstag vid renovering

De flesta renoverar inte så ofta så det kan vara svårt att veta hur man ska lägga upp arbetet. Hur ska man veta vad som brukar fungera bra och vad som fungerar mindre bra? Vi har listat några av de vanligaste misstagen som folk gör när de skall renovera så att du kan undvika att göra dem.

Köper utrustning som går att hyra

Utrustningen som behövs när man renoverar hemma kan vara ganska dyr. Framförallt om man vill använda verktyg som har lite bättre kvalitet. Innan du bestämmer dig för att köpa allting kan du fundera på hur mycket du kommer använda en vinkelslip när renoveringen är klar. Mycket går faktiskt att hyra av din lokala bygghandel. Vill du köpa så är andrahandsmarknaden full av nästan nya prylar som söker ett ny ägare.

Köper allt på samma plats

Kanske är du lite ivrig med att komma igång och så har du en lista med allt som du tänker att du behöver. Du åker du till närmaste bygghandel och köper allt på samma gång. Det är en mycket dålig ide när det kommer till att spara pengar. Byggnadsmaterial kan skilja sig ganska mycket åt i pris och att köpa allt på samma ställe gör att din renovering kommer bli dyrare än vad den behöver vara. Du kan med fördel använda tjänster såsom prisjakt eller pricerunner för att få fram det bästa priset!

Ber inte om hjälp

Det är lätt hänt att man skadar sig när man renoverar hemma. Många skador beror på att man inte frågat om hjälp och därför överanstränger sig när man försöker lyfta för tungt eller klättra för högt. Att vara två när man bygger är bra av flera olika anledningar, ett extra öga hjälper dessutom till att få det snyggt. Fråga en vän eller familjemedlem om du skall utföra ett moment som känns riskfyllt. Långa sjukskrivningar är plågsamma på så många vis. Fråga om hjälp!

Anlitar inga hantverkare

Alla kan inte kunna allt. Under en renovering med el och vatten måste du ta in certifierade hantverkare för att vara säker på att installationerna är säkra och håller för användning. Om du inte gör det så riskerar du din och din familjs säkerhet, det är dessutom stor risk att din bostad drabbas av kostsamma skador som behöver åtgärdas.

Du kan vara säker på att det blir snyggare och mer hållbart när du anlitar hantverkare som utför jobbet. Det finns prisvärda målare i Stockholm som målar om snabbt och lätt.

Publicerat den
Kategoriserat som Måleri

Hälsokontroller Stockholm – boka tid idag

Stress räknas idag som en folksjukdom och detta är ett tecken som bör tas på ett större allvar. Många personer går in i väggen och för dessa väntar en lång rehabilitering innan man åter är på fötter och tillbaka i ett normalt liv igen. Med stress kommer också en ökad risk för olika sjukdomar och i kombination med att vi äter sämre och rör oss mindre så finns det all anledning att dra i handbromsen. Hur mår du – egentligen? Hälsokontroller i Stockholm ger dig direkta svar på den frågan – och även rådgivning kring hur du kan göra förändringar till det bättre i ditt liv.

Det kan finnas en gnagande oro i kroppen om hur man mår. Är jag sjuk, har jag risker i att bli sjuk och finns det någonting som skulle kunna få mig att må lite bättre? Folk idag har en ofta en högre stress inom sig än vad man hade förr. En stress som dels handlar om arbetet, men där även dels den egna vardagen och de krav som finns där spelar in.

Vi rör oss mindre än tidigare och många arbetar stillasittande framför en dator. Samtidigt så äter vi sämre. Allt detta gör att vi exponeras för större risker idag än tidigare, vilket också gör regelbundna hälsokontroller mer nödvändiga än vad de var för ett tiotal år sedan.

Företag och privatpersoner kan boka in hälsokontroller i Stockholm

Hälsokontroller i Stockholm kan bokas in av både privatpersoner och av företag och dessa gör en enorm skillnad. Dels så får man genom en fysisk undersökning reda på hur kroppen mår och hur man ska agera för att minska riskerna i det egna livet.

Dels så ges man även en möjlighet att prata om andra problem som rör den mentala delen av livet. Det senare är viktigt då indikationer på exempelvis utbrändhet kan upptäckas och där man också, i tid, kan starta ett förändringsarbete. Detta är viktigt även för företag att använda sig av.

Hur ser stressnivån ut på ert företag?

Laga inte det som inte är trasigt. Den devisen gäller i många fall och det kan innebära att det finns problem som aldrig blir upptäckta i tid. Översatt: ett företag kan ha stora problem med arbetsmiljön och med stress och press som ytterst drabbar de anställdas hälsa. Men, man vet inte om detta och kan därmed heller inte sätta in insatser för att förändra en toxisk miljö.

Hälsokontroller i Stockholm kan vara exakt den sak som gör skillnad. Genom att boka in sådana till företaget så kan de anställda undersökas och ges en möjlighet att peka ut problem. Vilket kan skapa en situation där företag också upptäcker viss problematik. Om nio av tio anställda har en alltför hög stressnivå så indikerar detta att det finns problem, eller hur?

Här kan företag göra enorma vinster och påbörja ett arbete med att minska stressen, lägga pressen på en hanterbar nivå och genom detta också skapa en bättre arbetsmiljö där folk inte riskerar att duka under och gå in i väggen. Hälsokontroller bidrar till friskare arbetsplatser där kostsamma sjukdagar kan minimeras. Det handlar om en rejäl investering i företagshälsan.

Publicerat den
Kategoriserat som Hälsa

Badrumsrenovering Stockholm – snabba tips

Ett rum som under senare år kommit att hamna i rampljuset är badrummet. Detta av flera skäl. Ett fräscht badrum är värdehöjande och dels så ger det också en extra dimension till boendet. I en så pass uppskruvad tid som vi lever i så behöver vi platser att varva ned på: badrummet är en sådan plats. Man låser dörren, lägger bort mobilen, tappar upp ett varmt bad och känner hur lugnet omgärdar kroppen. Det skapar en slags mental laddstation och det är något som fler och fler känner att de behöver i sin uppstressade vardag.

Till skillnad från andra typer av ingrepp och renoveringar i hemmet så handlar emellertid en badrumsrenovering om ett jobb som kräver med specifika kunskaper. Ska du exempelvis göra en omfattande badrumsrenovering i Stockholm så handlar det om mer än att exempelvis måla en vägg, slipa ett golv eller sätta upp en tapet. En badrumsrenovering sker i ett rum där både fukt och vatten är naturliga inslag och där kombinationen med elektricitet och olika installationer kan skapa livsfarliga situationer. Fukt och vatten kräver fackmannamässiga insatser för att förebygga framtida skador och tyvärr är det något som folk i gemen saknar kunskap kring. Vilket innebär att man ser en klar ökning av vatten- och fuktskador och denna ökning går också, föga överraskande, hand i hand med den stora trenden om att renovera just i badrummet.

Rådet är att man sväljer stoltheten och att man anlitar ett företag. Det tjänar man på i längden – och sett till framtiden så finns det även andra frågor som man slipper stå till svars för. Om en vattenskada skulle uppenbara sig så kommer försäkringsbolaget att kräva dokumentation på arbetet. Har man som privatperson på egen hand genomfört en badrumsrenovering så kan det bli svårt att få ersättning för skadorna. Som alla vet så är just vatten- och fuktskador sällan billiga att korrigera.

Planera din badrumsrenovering i Stockholm

En missuppfattning gällande en badrumsrenovering är att den alltid är dyr. En badrumsrenovering i Stockholm kommer utan tvekan att kosta pengar – du kan räkna med ungefär 10.000 kronor/kvm – men det handlar även om att du genom smarta val kan spara in mycket pengar.

Under senare år har man sett hur marknaden för badrumsinredning fullkomligt exploderat och det gör att du kan hitta fina lösningar till fullt rimliga priser. Samma sak gäller för material som kakel och klinkers: det stora urvalet av både färger, former och storlekar är något som du kan dra fördel av i samband med din badrumsrenovering.

Undersök priserna, jämför kostnaderna, sätt upp en budget och fundera både en- och två gånger kring vilka möjliga lösningar som finns. Tänk även på att exempelvis Blocket kan vara en ren guldgruva i att hitta material att använda. I synnerhet gäller detta för Stockholm där många dagliga renoveringsprojekt av badrum äger rum.

Även vad gäller val av partner så kan man tjäna pengar på ett smartare val. Ta in offerter från så många företag du orkar och du skapar dig en bra bild av kostnaden. Här är emellertid rådet att du inte säljer dig för billigt. Lägg bort de dyraste och de billigaste offerterna för din badrumsrenovering. Ett alltför lågt pris kan innebära ett bete för att du ska nappa. Det brukar indikera att kvaliteten blir lidande och att det kan komma att handla om ett rent fuskjobb. Med Rot-avdraget blir det ändå prisvärt och du behöver inte jaga kronor och ören genom att välja det billigaste företaget.

Publicerat den
Kategoriserat som Badrum

Betonghåltagning Stockholm – ta professionell hjälp

Att man exempelvis måste borra upp hyllor, sätta fast garderober och hänga upp tavlor på väggen är något som hör vardagslivet till. Vi skapar genom detta både funktionella, vackra och personliga hem. Borrning är en sak som man måste lära sig: vilken typ av borr ska användas, hur stort hål krävs, vilken plugg passar – alla dessa frågor måste man ha svar på. Givetvis måste man även vara medveten om att olika material kräver olika hantering och där exempelvis val av borrmaskin skiljer sig åt beroende på om väggen är av gips eller betong. 

Just betong är ett material som idag hamnar allt mer i fokus. Detta som en följd av att många privatpersoner idag ser sina hem som allt annat än konstanta: vi vill förändra och det rör numera inte enbart exempelvis ytskikt. Nej, idag är den mer öppna planlösningen något som tilltalar fler och fler och dessutom så ställs högre krav på ökat ljusinsläpp. Vi vill ha öppna ytor och större fönster. Detta innebär att väggar av betong måste öppnas upp eller – i vissa fall – helt tas bort. Något som dock kan komma att påverka hela husets konstruktion då dessa väggar allt som oftast är bärande. 

Det gör en betonghåltagning i Stockholm till ett delikat projekt som man måste utreda och planera innan man sätter igång. I vissa fall kommer man även att kräva ett bygglov innan man sätter igång och här är rådet att man alltid håller en kontakt med Byggnadsnämnden i den kommun man bor i för vidare vägledning i dessa frågor. Rådet är även att man tar professionell hjälp med betonghåltagning i Stockholm. Det är, som sagt, ett projekt som kräver planering och som dessutom kommer att ställa krav på både erfarenhet, kunskap och på att rätt typ av maskiner används. Minsta fel kan påverka negativt i framtiden. Handlar det exempelvis om en betonghåltagning i syfte att sätta in nya, större fönster så måste man se till att skapa ett hål som passar och tänka på exempelvis täthet kontra energiförluster. 

Välj rätt företag för betonghåltagning 

En annan sak att tänka på gäller val av företag. Det finns all anledning att vara noggrann i valet av firma för en betonghåltagning i Stockholm. Detta både sett till kvaliteten på jobbet och sett till att denna del kommer att utgöra startskottet för övrigt jobb. 

Oavsett om en betonghåltagning sker i syfte att förbereda för nya fönster, att riva en vägg eller för att exempelvis – vid en badrumsrenovering – planera för ny dragning av avlopp och vatten så kommer det att vara det första som sker. Detta innebär att företaget man anlitar också måste hålla tidsplanen man satt upp. Annars kommer hela projektet att sinkas och kostnaderna blir också därefter. Se till att undersöka vilka företag som finns och se alltid till att kontrollera exempelvis maskinpark, utbildning, certifiering och referenser innan du skriver ett avtal. Det lönar sig i längden.

Läs mer om betonghåltagning: betonghåltagning-stockholm.se

Publicerat den
Kategoriserat som Artiklar

Bilskrot i Trollhättan där man får betalt för bilen

Har ni en bil som ni vill skota? I så fall ska ni lämna bilen till ett mottagningsställe för uttjänta bilar eller till en auktoriserad bilskrot i Trollhättan. Där tas bilen om hand på rätt sätt.

En uttjänt bil som ska skrotas får inte lämnas var som helst, utan alla delar måste tas tillvara på ett miljövänligt. Kommunen där man bor vet var någonstans man kan skrota bilen. I de flesta kommuner finns det särskilda mottagningsställen för bilar som ska skrotas, men också särskilda auktoriserade bilskrotar. Bor man i närheten av Trollhättan eller Uddevalla och vill skrota sin bil finns det exempelvis en bilskrot som mot en liten avgift även kan åka ut och hämta bilar som inte går att köra. Det är ett enkelt sätt att bli av med en icke körduglig bil som annars lätt blir stående. Man slipper att själv ordna med bärgningsbil.

Miljövänlig bilskrot

Genom att lämna bilen på en bilskrot kan man också få betalt för att man skrotar den. Det är främst bilens katalysator man tjänar pengar på då den innehåller värdefulla ädelmetaller. Är katalysatorn av lite nyare slag brukar den också kunna återanvändas som reservdel. Men även andra bildelar tas om hand och återanvänds när man skrotar bilen. Det är ett bra sätt att värna om miljön på men också bra för den som vill ha tag i prisvärda reservdelar. Dagens auktoriserade bilskrotar ser också till att separera och samla in farliga kemikalier, så att dessa inte läcker ut och skadar miljön. Läs mer om bilskrot på denna hemsida: bilskrottrollhättan.se

Publicerat den
Kategoriserat som Bil

Markiser i Göteborg är sommarens viktigaste inköp

Skydda dig från solens värsta strålar i sommar. Det gör du bäst genom att installera markiser på din uteplats. Då har du en skön och skuggig plats att spendera dina semesterdagar på i Göteborg.

Det gäller att vara förberedd inför sommaren. På vädret alltså. Göteborgsvädret kan vara väldigt märkligt. Skifta mellan strålande solsken och regn. Här har med andra ord markiser en given plats på din uteplats för att göra dig redo. När de värsta solstrålarna bränner heta rakt in i dina ögon är markiserna ett skydd mot solen. En sval plats i skuggan att äta din frukost eller dricka din öl i lugn och ro och njuta av att vara ledig. Slår det över till regn sitter du säkert under dina markiser även då. Du ska såklart inte låta dina markiser vara uppe om det ösregnar, men lite duggregn eller dagg skyddar dem dig mot utan problem. Markiserna kan bli ditt viktigaste inköp under hela sommaren.

Dåliga alternativ till markiser

Alternativet till markiser i Göteborg är flera, men de är alla ganska dåliga. Ett parasoll är väl det närmaste man kommer, men skuggytan blir begränsad. Dessutom kommer det väl antagligen att blåsa bort så fort vinden går över fem meter per sekund. Blåser gör det ju en del i Göteborg, eftersom det ligger nära hamnen. En keps skulle aldrig heller kunna ersätta markiser. Inte heller solglasögon. De kanske skyddar dina ögon, men de skyddar inte din kropp från solstrålarna. Nej, du sitter helt enkelt bäst under dina markiser. Mer om markiser kan du läsa på denna hemsida: https://www.pg-markis.se

Publicerat den
Kategoriserat som Artiklar

Vad räknas som skrot i Västerås?

Skrot kan vara föremål av olika sorters metall, men skrot kan också vara allt elektronikavfall, batterier, sladdar och kablar som du har samlat på hög genom åren och gärna vill bli av med.

Du kanske har tänkt många gånger på att rensa upp och slänga det, men du kan faktiskt sälja det och få pengar istället. Lämna allt till en seriös skrotfirma i Västerås. Där tar man emot allt från rostiga stekjärn till gamla datorer. Kabelskrot får du mer betalt för om du tar bort plasten.

Har du inte möjligheter att köra och lämna ditt skrot kan du be firman att hämta det hos dig. Det kan ju till exempel vara skrymmande lantbruksredskap eller gamla järnsängar.

Materialet kan återvinnas

Hur ful, avskavd och rostig järnsängen än är, kommer materialet att återvinnas och bli till nytta någon annanstans. Då spelar det ingen roll hur böjt eller slitet ditt skrotföremål är, för det finns ett högt andrahandsvärde på själva metallen. Underskatta därför inte de rikedomar du har i dina gömmor, för det är inte bara guld som är värdefullt. Det är dumt att kasta bort sådant som du kan sälja och få betalt för. Det kan bli till byggmaterial eller nya möbler.

Kolla igenom källarförråd och garage och inte minst vindsutrymmen, för där kan du göra fynd. Om du har ärvt eller köpt en gammal fastighet, finns där säkert många gamla föremål som du inte frågar efter alls. När du renoverar eller fräschar upp där kan du tjäna en slant på skrotet.

Publicerat den
Kategoriserat som Bil

Projicera era idéer och hyr en modern projektor i Stockholm

Se till att era presentationer håller måttet när det är dags att mötas IRL igen. Hyr in en modern projektor till ert företags framställningar på mässor och andra events i Stockholm.

Snart är det äntligen dags att åter få mötas på riktigt. Efter snart två år av distansarbete och digitala möten öppnas samhället nu upp för att många människor kan samlas på samma plats. Bokmässan är bara ett exempel på event som redan nu samlar cirka 2 000 personer i samma lokal. När tiden kommer för ditt företag att göra reklam för sig på liknande tillställningar i Stockholm gäller det att ni har koll på tekniken. Det gäller att allt fungerar som det ska, och att ert budskap når fram till så många som möjligt. Att hyra projektor för era presentationer är en superidé.

Hyr projektor som hänger med i tiden

Använder ni er av inhyrd utrustning kan ni vara säkra på att er presentation flyter på smidigt och sticker ut i mängden. Andra företag väljer kanske att använda befintlig utrustning som finns inom företaget, men nu var det länge sedan den behövde användas. Det är inte säkert att den är i samma skick som sist. Eller känns särskilt up-to-date. Att hyra projektor och annan AV-utrustning är ett bra sätt att kunna vara flexibel i presentationerna. Då kan ni se till att ni har utrustning som passar det ni vill göra, i stället för att behöva anpassa era presentationer efter er befintliga utrustning.

Publicerat den
Kategoriserat som Artiklar

Enkelt att handla hos bilskrot i Stockholm

Det finns olika sätt man kan göra på när man handlar hos en bilskrot i Stockholm. Många plockar loss och har lösa delar. Medan där även finns en del saker som man får plocka bort från bilen själv.

Är du händig av dig och kan lite om bilar? Då kan det andra alternativet vara något för dig. Många skrotar har nämligen både lösa delar av de olika sakerna. och även saker som sitter kvar på bilarna. Vill man ha just en av dem får man ofta ta lös den själv. Kan man inte det kan säkert de hjälpa till. När man plockar loss själv brukar även priset bli bättre. Bilar har en tendens att ställa till med problem. Alla som äger en bil vet hur mycket bildelar kan kosta. Men när man handlar från en bilskrot i Stockholm, då får man sakerna till ett mycket bättre pris.

Hitta allt du behöver på bilskrot

På bilskroten finns alla olika modeller och märken av bilar du kan tänka dig. Så behöver du en bildel men inte vet om den finns, då kan du alltid ringa in dit först. En del har även hemsidor man kan kolla in. Det är inte bara gamla och slitna bilar som hamnar på skroten. Det kan vara en ny bil som blivit för skadad för att laga. Trots det kan den ha fina delar som kan återanvändas. Det är både ekonomiskt och klimatsmart att handla begagnade saker. Så gör det du med.

Publicerat den
Kategoriserat som Bil

En gyttjefri plats för brädåkning

För den som älskar känslan av att åka longboard finns det inget bättre än en perfekt asfalt. Ett jämnt underlag som skapar förutsättningar att glida fram i lagom fart utan ett bry i världen.

Det finns en del människor som är emot asfaltering. De menar att det förstör miljön och den genuina känsla av att trampa på en grusväg i en liten och gammal by. En sak kan sägas om de människorna. De är åtminstone inte personer som åker skateboard, longboard eller rollerblades. Antagligen har de aldrig fått uppleva den där känslan av att stå på en longboard i en backe med perfekt lutning, precis så att du kan glida ned utan att behöva bromsa eller se livet passera revy framför ögonen. I en backe med jämn asfalt som är som en ren dröm att åka på. Den känslan är oslagbar och ett liv utan den känslan är ett fattigt liv. Men det krävs förstås asfalt för att nå dit.

Håll dig ren till bilen

Förutom att ge förutsättningar för ett bra longboardåk så har asfalt såklart även fler fördelar. Det blir inte lerigt på en asfalt. Hur många gånger har du inte varit på väg ut till bilen bara för att hoppa sicksack mellan alla vattenpölar? Eller behövt trampa halvvägs ned i gyttjan som om det vore kvicksand när det regnat under natten? Det där är problem du slipper om du låter asfaltera uppfarten till exempel. Och du får dessutom en riktigt skön skateboardbana på köpet. Läs mer om asfaltering på denna hemsida: https://www.asfaltstockholm.se/

Publicerat den
Kategoriserat som Artiklar