Skapar övervakningskameror ett säkrare samhälle?

Om man ser till boken 1984 och författaren George Orwells budskap så gick det kortfattat ut på att beskriva farorna med att staten får för mycket makt och kontrollerar sina medborgare. Det handlar där om man övervakar och där man inte tillåter några egna utsvävningar och initiativ och där angiveri är en del av vardagen hos de personer som får plats i boken. En klassiker som alltid är aktuell och som dessutom alltid ställer frågor kring hur vårt eget samhälle ser ut och fungerar.

I och med att internet spelar en större roll i våra liv så blir också frågan om övervakning än mer aktuell. Det man pekar på här är att planer om terror, dolda budskap och annat som kan vara skadligt kan spridas på ett lättare sätt och där man från olika länder använder sig mer- eller mindre övervakning. En väldigt svår balansgång som å ena sidan ska värna medborgarnas säkerhet och som å andra sidan ska se till att dessa får rätten till den personliga frihet som ett liberalt och demokratisk samhälle måste erbjuda.

Ett tidstypiskt exempel på detta rör Edward Snowden och USA och denna fråga har verkligen skapat en stor debatt över hela världen i huruvida han gjorde rätt som läckte information eller om landet gjorde rätt som överhuvudtaget samlat på sig denna. Nu är det inte bara på internet där frågan om övervakning finns; nej, även i vårt fysiska liv pågår en debatt som delat landet i två läger.

Var går gränsen för övervakning?

Det här kan man konkret peka på Stockholm som exempel där en debatt rasade för några år sedan gällande övervakningskameror placerade på Medborgarplatsen. Om vi beskriver de båda lägrens argument så kanske det kan skapa en bild av hsu det såg ut. Polisen vill här skapa en lugnare plats; man upplevde att just Medborgarplatsen var stökig och där man genom övervakningskameror skulle kunna dels upptäcka brott och dels också få en chans att i lösa dessa.

Om en man exempelvis blivit misshandlad så skulle en film från en övervakningskamera kunna lösa detta och sätta fast gärningsmannen i fråga. Så lång är alla med – men om vi vänder på frågan; hur kan motståndarsidan förklara bort de uppenbara fördelarna som finns i dessa övervakningskameror? Jo, återigen så handlar det om den personliga integriteten och i detta fall så menar man att det är kränkande att någon hela tiden kan se vad man har för sig. Oavsett om man har rent mjöl i påsen eller inte – övervakningskameror och känslan av att man inte får vara ifred kan upplevas som väldigt integritetskränkande.

Man måste här ta denna känsla på allvar och ta det ett steg längre. Först så sätter man upp övervakningskameror på Medborgarplatsen och vad blir nästa steg? Är det kameror i alla hus i Stockholm och vart drar man i så fall gränsen – är det inne i någons vardagsrum eller nöjer man sig med att placera dessa i trapphuset?

Som sagt, den här frågan om övervakning kommer knappast att dö ut med tiden utan den kommer snarare att öka ju mer beroende av internet vi gör oss. George Orwells dystopiska berättelse om Winston Smith kommer med andra ord inte att tappa sin relevans.