Tjänster som blivit billigare under senare år

Det klagas mycket på att saker och ting är för dyra och detta är ingenting unikt för dagsläget –så har det varit i alla tider och så kommer det förmodligen också alltid att vara. Det som skiljer då- från nu är att ungdomar i en allt högre grad förväntar sig att saker och tjänster ska vara helt gratis och musik- och filmindustrin är ett gott exempel på just detta där det förstnämnda fortfarande vacklar efter internets intrång.

Få unga är i dagsläget beredda att betala för en skiva och här har verkligen saker och ting förändrats kraftigt under senare år. Så ser tiderna ut och här ligger det i skivbolagens intresse att snabbt hitta nya vägar och anamma den nya tekniken och den attityd som finns i dagens samhälle snarare än att motarbeta och drömma sig tillbaka till de gamla, goda tiderna som förmodligen aldrig återkommer. Det handlar alltså om en förändring i hela samhället och visst kan man väl tycka att ett mellanting skulle vara det bästa; att exempelvis prenumerera på Spotify är definitivt ett steg i rätt riktning. Man kan inte förvänta sig att allt ska vara gratis eller väldigt billigt och det är det som är själva kärnfrågan också.

En liten förändring och en liten tanke på hur det såg ut förr vore klädsamt och om vi nu ändå är inne på den tiden så kan man också jämföra några saker som verkligen blivit billigare nu jämfört med då. Om vi tar en sak som att besöka ett tryckeri så detta en typisk sådan; förr om åren var detta något som kostade extremt mycket pengar och numera – i takt med att tekniken ändrats – så är ett tryckeri och tjänster där väldigt billigt. Detta går att använda till att exempelvis trycka sina egna kläder, trycka böcker-, tidningar eller reklam och ett tryckeri har således i dagsläget väldigt förmånliga tjänster för privatpersoner att ta del av.

Det var inte bättre förr

Andra saker och tjänster som blivit otroligt mycket billigare är olika hantverksyrken och detta går att förklara både genom att det där skett en rejäl ökning av konkurrensen samt även det faktum att det tillkommit vissa skattesubventioner i form av Rot-avdraget. Då vi är inne på skattesubventioner så kan vi även nämna Rut-avdraget och därmed städbranschen vars tjänster numera går att använda sig av betydligt billigare än vad som var möjligt förr.

Vidare kan man även säga att all typ av teknologi blivit betydligt mer tillgänglig, bättre och billigare nu än vad den var förr – datorer, telefoner, kameror och andra verktyg som underlättar vår vardag – och detta är något som vi ska vara tacksam för.

Visst; det går alltid att dividera om huruvida det var bättre förr och gnälla över höga kostnader för olika varor och tjänster; sanningen är nog dock att det – precis som vanligt! – aldrig varit bättre än vad det är i dagsläget.