Företagsflytt – frågor & svar 

Hur ska man egentligen tänka inför en företagsflytt? Det vi ska göra i den här texten är att bena ut vad som gäller i den här frågan. Att man som företag flyttar är nämligen inte ovanligt. Det kan handla om en flytt till större lokaler, det kan handla om en flytt till bättre lokaler – och det kan handla om lokaler som ligger på en mer attraktiv adress. 

Givet vilken verksamhet man har så blir en företagsflytt också lite annorlunda. Handlar det om en industriell verksamhet så måste en massa tunga maskiner flyttas – och det kräver givetvis ett annorlunda upplägg än om det handlar om en kontorsverksamhet. 

Vi ska här nedan gå igenom kring en företagsflytt i största allmänhet – och ge dig tips, råd och information genom att svara på några vanliga frågor. 

Hur lång tid tar en företagsflytt? 

Problemet är att många räknar enbart dagen för flytt. En företagsflytt kräver emellertid en planering som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Handlar det om ett större företag så kan man säga att det är läge att börja inventera och räkna på jobbet redan sex månader innan. Det ska packas, det ska slängas saker, det ska förberedas med bilar och personal och det ska exempelvis skapas ett flöde som gör installationen i de nya lokalerna enklare. 

Ska man ta hjälp med en företagsflytt? 

Definitivt! Som sagt, det handlar om ett projekt som kräver åtminstone några månaders förberedelse och det innebär också att man bör ta hjälp av proffs. Det finns företag som har specialiserat sig på att planera företagsflyttar och som ser till – enligt en typ av totalentreprenad – att det finns folk som packar, bär, transporterar och installerar – samt städar – i samband med en företagsflytt. Genom att anlita proffs så ges du en smidig flytt, utan en massa kostsamma uppehåll och flaskhalsar.

Publicerat den
Kategoriserat som Artiklar

Flyttstädning Stockholm – frågor & svar 

Vad är det egentligen som gäller vid en flyttstädning i Stockholm? Vad ska städas – och måste man verkligen göra det? I den här texten ska vi fortsätta att ställa frågor om en flyttstädning i Stockholm – men även ge svar på dessa och genom det, förhoppningsvis, ge dig lite mer kunskap, information och allmänna råd om ämnet. Frågorna och svaren ser ut enligt följande: 

Måste jag genomföra en flyttstädning i Stockholm? 

Ja, om du inte har kommit överens med den person som ska flytta in om annat så är en flyttstädning obligatorisk. Minsta miss, fusk eller en utebliven flyttstädning kan innebära att du får betala pengar till den som ska flytta in. En överenskommelse kan exempelvis innebära att du flyttar ut tidigare – eller att du lämnar kvar exempelvis verktyg eller möbler. Kom dock ihåg att det ska vara skriftligt och att det ska framgå tydligt att köparen ombesörjer flyttstädningen. 

Vad ska städas vid en flyttstädning? 

Allt – i stort sett. En flyttstädning innebär att allt från garderober, lådor, skåp, ytskikt, avlopp, kyl och frys, spis och ugn och fönster ska vara ordentligt rengjorda. Baserat på detta så tar det också mycket tid i anspråk. Du kan räkna med åtminstone en dags arbete innan du är klar. Följ gärna en checklista för en bättre överblick om vad som ska städas – och i vilken ordning du bäst gör det. 

Kan jag ta professionell hjälp med flyttstädning i Stockholm? 

Ja, och det rekommenderas verkligen. En flyttstädning är jobbig och den kräver dessutom största noggrannhet – något man ofta saknar efter en flytt. Tar du professionell hjälp så garanteras du ett godkännande och kan slappna av på ett annat sätt. Du kan dessutom använda Rut och dra av halva arbetskostnaden. Ett tips är att du planerar för detta på ett tidigt stadium så att du dels hinner jämföra offerter och dels också hinner kolla upp vilka städföretag som erbjuder tjänsten i Stockholm.

Publicerat den
Kategoriserat som Artiklar

Lastväxlarflak – värt att investera i? 

Dags att ta nästa steg inom din verksamhet? Om du har ett företag där logistik, transporter och frakt av allt från maskiner, skrot, avfall och annan typ av utrustning finns så blir detta en fråga som kan komma att kosta pengar. Det mest givna sättet att växa genom inom dessa branscher är att investera i olika fordon som kan möjliggöra transport av diverse saker – och som kan göra att man kan ta sig an fler uppdrag. 

Problemet med detta är att fordon kostar pengar och att man genom att investera i dessa kan få problem ifall uppdragen uteblir eller avtar. En investering kommer alltid att ha någon typ av risk i sig, men just då det kommer till fordon och en expanderad fordonsflotta så kan risken bli högre än vad kan klara av. Det kan, helt enkelt, kosta mer än vad det smakar – och detta gör att många företag väljer att stå kvar i samma trygga zon. Man växer inte på det sätt man har potential att göra. Vilket är dumt sett till att det finns andra alternativ. 

Att investera i en lastväxlare och i olika lastväxlarflak är ett av de bästa sätten att både ha kvar kakan och samtidigt äta av densamma. Lastväxlarflak är långt ifrån samma tunga investering som nya fordon – men det är också något som kan göra en enorm skillnad för den egna verksamheten. 

Tänk på detta inför köpet av lastväxlarflak 

Det finns stora fördelar med lastväxlarflak och här nedan tänkte vi titta närmare på några av dessa. Innan det så ska vi emellertid också säga att det finns skillnader mellan olika flak och mellan olika tillverkare och leverantörer. Även om lastväxlarflak är en mindre kännbar investering än vad olika fordon är så kommer det fortfarande att handla om en ansenlig kostnad.

 Valet av lastväxlarflak kan således inte ske på måfå – det måste handla om ett genomtänkt beslut, helt grundat i hur de egna behoven ser ut. Vad ska du frakta – och vad vill du kunna erbjuda för typ av transport i framtiden? 

En annan viktig del handlar om att välja rätt tillverkare. Stålpriset har gått upp och detta har också gjort att lastväxlarflak blivit dyrare. Tyvärr så använder vissa tillverkare detta som en ursäkt för att höja priserna till orimliga nivåer. Ett tips här är att inte vara så hemmablind. Idag kan du köpa lastväxlarflak även från andra länder – Finland, exempelvis – och få ett betydligt bättre pris, utan att det görs avkall på kvalitet. Var noga med referenser och se till att du ges garantier på köpet bara – och du får en möjlighet att göra en bra affär. 

Fördelar med lastväxlarflak 

Vilka fördelar finns då med lastväxlarflak? Den mest uppenbara är att du får en flexibel lösning där du snabbt kan anpassa flaket utifrån vad som ska fraktas och transporteras. Det kan handla om ett lastväxlarflak för att köra runga maskiner, om ett för att transportera avfall – eller ett lastväxlarflak för att kunna köra skrot. Du har samma fordon hela tiden, men du byter bara släp bakom. Det ger dig en flexibel och prisvärd lösning som har potential att ta ditt företag till en helt ny nivå. 

En annan fördel med lastväxlarflak är att de kan optimeras. Du vet vad som ska fraktas och du har ett flak specifikt för detta ändamål: detta gör att du slipper packa ett släp till hälften och att du istället kan optimera varje last. I slutändan ger det mer effektivitet där alla flaskhalsar försvinner.

 En tredje fördel är att lastväxlarflak är yteffektiva. Används de inte så tar de inte upp så mycket plats, vilket är perfekt för dig som har ett mindre lagerutrymme inom din verksamhet. 

Publicerat den
Kategoriserat som Artiklar

Säkerhetsdörrar Stockholm – säkra ditt hem på ett enkelt sätt

Hur säkra är vi egentligen i dagens Stockholm? Med skjutningar var och varannan dag och med en ökning av mindre brott som exempelvis inbrott så ser man att fler och fler känner en osäkerhet. Både kring att vistas ute i vissa områden – och för att vistas i det egna hemmet. Att polisen har bristande resurser är en annan faktor att ta hänsyn till. Det gör att vissa brott prioriteras högre än andra. Vilket i sak inte är konstigt, men som leder till att exempelvis ett inbrott kan avskrivas innan det ens blivit ordentligt utrett. Genom säkerhetsdörrar i Stockholm kan man öka säkerheten och skaffa sig en större trygghet. 

Säkerhetsdörrar i Stockholm är ett enkelt sätt att skapa en större trygghet i vardagen och skydda bostaden samt alla ägodelar från ovälkomna gäster. Säkerhetsdörrar är uppbyggda för att omöjliggöra ett inbrott som sker via klassisk dyrkning av låset och för att förhindra brytskador. Dessutom är de omöjliga att forcera med våld. Och, viktigt att poängtera: en säkerhetsdörr är avskräckande. 

Om din granne har en vanlig dörr och du har en säkerhetsdörr: vilken väljer tjuven? En inbrottstjuv handlar ofta snabbt och irrationellt. Han vill ta sig in i bostaden, plocka på sig värdesaker och sedan försvinna utan att någon ser honom. Det ligger stick i stäv med vad som krävs för att ta sig in genom säkerhetsdörrar i Stockholm. Mest troligt är alltså att din säkerhetsdörr förhindrar ett brott enbart genom att synas. 

Fler fördelar med säkerhetsdörrar i Stockholm 

Det finns även andra fördelar med säkerhetsdörrar i Stockholm. En sådan handlar om brandsskydd. En säkerhetsdörr stänger ute eld och ger dig respit om det skulle börja brinna i fastigheten. Utöver detta så stänger dörren även ute oljud från grannarna – en stor fördel i vardagen. 

Ser man till en annan fördel så handlar det om en värdeökning. Ska du sälja din bostad i framtiden så kommer din säkerhetsdörr att vara något som mäklaren trycker på i annonsen. Stockholm är idag en mer otrygg stad än på länge. Genom säkerhetsdörrar kan man öka tryggheten och skapa den borg som det egna hemmet ska vara. 

Publicerat den
Kategoriserat som Artiklar