Hälsokontroller Stockholm – boka tid idag

Stress räknas idag som en folksjukdom och detta är ett tecken som bör tas på ett större allvar. Många personer går in i väggen och för dessa väntar en lång rehabilitering innan man åter är på fötter och tillbaka i ett normalt liv igen. Med stress kommer också en ökad risk för olika sjukdomar och i kombination med att vi äter sämre och rör oss mindre så finns det all anledning att dra i handbromsen. Hur mår du – egentligen? Hälsokontroller i Stockholm ger dig direkta svar på den frågan – och även rådgivning kring hur du kan göra förändringar till det bättre i ditt liv.

Det kan finnas en gnagande oro i kroppen om hur man mår. Är jag sjuk, har jag risker i att bli sjuk och finns det någonting som skulle kunna få mig att må lite bättre? Folk idag har en ofta en högre stress inom sig än vad man hade förr. En stress som dels handlar om arbetet, men där även dels den egna vardagen och de krav som finns där spelar in.

Vi rör oss mindre än tidigare och många arbetar stillasittande framför en dator. Samtidigt så äter vi sämre. Allt detta gör att vi exponeras för större risker idag än tidigare, vilket också gör regelbundna hälsokontroller mer nödvändiga än vad de var för ett tiotal år sedan.

Företag och privatpersoner kan boka in hälsokontroller i Stockholm

Hälsokontroller i Stockholm kan bokas in av både privatpersoner och av företag och dessa gör en enorm skillnad. Dels så får man genom en fysisk undersökning reda på hur kroppen mår och hur man ska agera för att minska riskerna i det egna livet.

Dels så ges man även en möjlighet att prata om andra problem som rör den mentala delen av livet. Det senare är viktigt då indikationer på exempelvis utbrändhet kan upptäckas och där man också, i tid, kan starta ett förändringsarbete. Detta är viktigt även för företag att använda sig av.

Hur ser stressnivån ut på ert företag?

Laga inte det som inte är trasigt. Den devisen gäller i många fall och det kan innebära att det finns problem som aldrig blir upptäckta i tid. Översatt: ett företag kan ha stora problem med arbetsmiljön och med stress och press som ytterst drabbar de anställdas hälsa. Men, man vet inte om detta och kan därmed heller inte sätta in insatser för att förändra en toxisk miljö.

Hälsokontroller i Stockholm kan vara exakt den sak som gör skillnad. Genom att boka in sådana till företaget så kan de anställda undersökas och ges en möjlighet att peka ut problem. Vilket kan skapa en situation där företag också upptäcker viss problematik. Om nio av tio anställda har en alltför hög stressnivå så indikerar detta att det finns problem, eller hur?

Här kan företag göra enorma vinster och påbörja ett arbete med att minska stressen, lägga pressen på en hanterbar nivå och genom detta också skapa en bättre arbetsmiljö där folk inte riskerar att duka under och gå in i väggen. Hälsokontroller bidrar till friskare arbetsplatser där kostsamma sjukdagar kan minimeras. Det handlar om en rejäl investering i företagshälsan.

Publicerat den
Kategoriserat som Hälsa